Gość Dnia – Ewa Turaj

Rozmowa z Ewą Turaj – pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Z naszym gościem rozmawia Rafał Palacz.
http://youtu.be/3zYqZEdTUzA norel]

Odwiedź nas na facebooku: www.facebook.com/GoscDniaTvWalbrzych