Dożynki w Starych Bogaczowicach

Większość gmin w Polsce świętuje obecnie dożynki. Oprócz imprez gminnych odbywają się także większe – powiatowe. Powiat Wałbrzyski bawił się w tym roku w Starych Bogaczowicach.