Gość Dnia – Joanna Dobrowolska-Bielecka

Rozmowa z Joanną Dobrowolską-Bielecką – kierownikiem Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Z naszym gościem rozmawia Krzysztof Szwałek.
 http://youtu.be/tMugJLNxF4M 

Odwiedź nas na facebooku: 
www.facebook.com/GoscDniaTvWalbrzych