Groziło wybuchem

Wyciek gazu w budynku przy ul. Reja w Wałbrzychu. Ewakuowano 32 osoby.