Kolejny etap remontu dworca Szczawienko

Zgodnie z zapowiedziami PKP PLK przystępuje do remontu peronów na dworcu Szczawienko. Jest to część znacznie większej inwestycji polegającej na modernizacji wybranych punktów na trasie kolejowej Wrocław – Jelenia Góra.