Kompromis w sprawie budowy wieży na Borowej

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i Gmina Jedlina-Zdrój zawierają kompromis w sprawie budowy wieży widokowej na górze Borowa. Burmistrz Jedliny-Zdroju, Leszek Orpel spotkał się ze starostą Jackiem Cichurą, obie strony wyraziły wolę współpracy. Ustalono skład grupy roboczej, która przygotuje kompromisowy projekt porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji