Nadal wprowadzają w błąd

Rok czekaliśmy na poprawę tablic informacyjnych wokół Jeziora Bystrzyckiego przy Zagórzu Śląskim. Turyści nadal są wprowadzani w błąd, a ścieżka edukacyjna, która miała informować o lokalnych gatunkach przedstawia dzięcioła i drozda, które… występują w Ameryce Południowej.