Niedokończone projekty

Od pięciu lat wałbrzyszanie mają realny wpływ na niektóre miejskie inwestycje, zgłaszając projekty i głosując na nie w tzw. Budżecie Partycypacyjnym. Dziś przyglądamy się dużym inwestycjom, które jeszcze nie doczekały się realizacji.