Nowe życie dawnej szkoły

Przy ul. Andersa w Wałbrzychu ma powstać Dom Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych i starszych. W ten sposób ma zostać zagospodarowany budynek po istniejącej tu kiedyś szkole.