Remont ulic w Czarnym Borze

Prawie 4,5 mln złotych będzie kosztować remont ulic Głównej i Wesołej w Czarnym Borze.
Inwestycja prowadzona jest wspólnie przez Powiat Wałbrzyski oraz gminę Czarny Bór i ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy.