Sejmik bliżej dolnoślązaków

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego obradowali w Kłodzku. Jednym z inicjatorów sesji wyjazdowej był prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który zainicjował program bardziej zrównoważonego rozwoju całego województwa dolnośląskiego.