Zasypali „biedaszyb”

Zasypano wyrobisko, w którym prawdopodobnie nielegalnie pracowali biedaszybnicy. Straż pożarna zabezpieczyła teren, wewnątrz biedaszybu nikogo nie znaleziono.