Czysta energia z odnawialnych źródeł

Kryzys energetyczny, z którym mierzy się świat, spowodował wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Czy energia z wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, hydrotermalna, energia otrzymywana z biomasy, zastąpi energię z paliw kopalnych? Pomóc w osiągnięciu tego celu ma Europejski Zielony Ład, który ma przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.
%d bloggers like this: