Energia Od Nowa – Jak nie utonąć w górach śmieci?

W życiu codziennym nie da się nie produkować żadnych śmieci. Możemy się nauczyć jak maksymalnie to ograniczać, ale nadal pozostaną pewne odpady, których będziemy musieli pozbyć się z domu, a przecież nie mogą one trafić na ulicę, czy do lasu. Obowiązek zagospodarowania tych odpadów spoczywa na samorządach, które z kolei starają się robić wszystko, by śmieci nie trafiały na składowiska, tylko zostały poddane recyklingowi.
%d bloggers like this: