Gość Dnia – A. Fronckiewicz-Spodnik, V. Savchenko, A. Najda