Czy radni muszą zajmować się „teoriami spiskowymi”?

Fundacja z Białegostoku, szerząca teorie spiskowe domaga się od Rady Miejskiej Wałbrzycha, by zakazała stosowania maseczek, kwarantanny i szczepionek mRNA. Debata nad petycją znalazła się w porządku obrad najbliższej sesji. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej nazywa wprost zawarte w petycji stwierdzenia „nieprawdziwymi i szkodliwymi”. Dlaczego zatem Rada Miejska musi się takimi sprawami zajmować?
%d bloggers like this: