Elektromobilność – Przyszłość pojazdów na prąd

Szeroko rozumiany transport jest elementem kluczowym w rozwoju gospodarczym. Niestety również w dużym stopniu pojazdy o napędzie spalinowym są jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych. Czy zatem da się utrzymać wysoki poziom rozwoju, niwelując równocześnie wpływ transportu na środowisko?
%d bloggers like this: