Gość Dnia – Anna Żabska

Promocja Zamku Książ nie jest finansowana przez LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej – zapewnia Anna Żabska, prezeska Zamku Książ, pełniąca społecznie także funkcję prezeski Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. To odpowiedź na zarzuty niektórych samorządowców, że promocja największych atrakcji Wałbrzycha odbywa się kosztem okolicznych gmin. Szczawno Zdrój ma w poniedziałek opuścić stowarzyszenie, bo nie chce zapłacić wyższej w tym roku składki.
%d bloggers like this: