Jedlina gotowa przejąć uzdrowisko

Burmistrz Jedliny-Zdroju deklaruje, że samorząd jest gotów samodzielnie prowadzić uzdrowisko w swoim mieście byle tylko zachować status miejscowości uzdrowiskowej.
%d bloggers like this: