Jerzy Buzek o likwidacji wałbrzyskich kopalń

Jerzy Buzek, który odwiedził Wałbrzych wiele mówił o konieczności wygaszania przemysłu wydobywczego opartego na węglu. To jednak za jego rządów doszło do błyskawicznej likwidacji wałbrzyskiego zagłębia węglowego, którego skutki odczuwamy do dziś. Zapytaliśmy byłego premiera jak z perspektywy czasu ocenia tamte wydarzenia i czy doświadczenia z tego okresu wpłyną na proces zamykania kopalń na Górnym Śląsku?
%d bloggers like this: