Na co wydamy 2,5 mld złotych?

Samorządowcy z subregionu wałbrzyskiego zaczynają planować wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To ponad 550 milionów euro unijnych dotacji, które mają wyrównać straty wywołane likwidacją wałbrzyskiego zagłębia węglowego.
%d bloggers like this: