Prezydent Wałbrzycha z absolutorium

Radni zdecydowaną większością głosów udzielili Prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

%d bloggers like this: