„She Devil” – diablica według Alex Urban

Alex Urban, artystka z Wrocławia wzięła na warsztat wizerunek kobiety-diabła, podejmując przy tym trudne tematy i przeciwstawiając się popkulturowym stereotypom. Jej prace są niejednoznaczne i często rodzą więcej pytań niż odpowiedzi. Wystawę prac Alex Urban „She Devil” zorganizowała Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
%d bloggers like this: