Więcej miejsc w żłobkach

Rząd zmodyfikował program Aktywny Maluch, dzięki któremu może powstać więcej miejsc w żłobkach. Na dużo większe niż dotychczas dofinansowanie mogą liczyć samorządy, które zdecydują się uruchomić nowe placówki.
%d bloggers like this: