Zawarli porozumienie. ”Zmienić wizerunek Powiatu Wałbrzyskiego to priorytet”

Wałbrzyski Powiat zyska nową jakość? Podpisano porozumienie, które umożliwi bliższą współpracę między gminami. Zawarto je między KWW Koalicja 15 Października i KWW Powiat dla Gmin. Koalicjanci zawarli porozumienie na czas całej kadencji i deklarują współpracę dla dobra mieszkańców i rozwoju gmin

%d bloggers like this: