Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

W Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu rozpoczyna się nowy rok akadamicki. O kierunkach studiów, rekrutacji i samych studiach rozmawiamy z kierownikiem Działu Nauczania i Spraw Studenckich, dr Justyną Jaskólską.

Już 3 października Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa zainauguruje kolejny rok akademicki. Jak przebiegła w tym roku rekrutacja na studia w Państwa Uczelni?

Rekrutacja, którą rozpoczęliśmy 1 czerwca, została podzielona na trzy tury i obecnie trwa jeszcze jej III etap, który zakończy się 3 października. Czekamy zatem na kandydatów niemalże do ostatniej chwili, tak by umożliwić nabór na studia w naszej uczelni tym jeszcze nie do końca zdecydowanym lub powracającym z wakacji.

Na jakie kierunki studiów trwa obecnie nabór?

Do 3 października rekrutujemy kandydatów na wszystkie kierunki i formy studiów poza Pielęgniarstwem – na ten kierunek został bowiem wyczerpany limit miejsc.

Czy można już na tym etapie rekrutacji określić, które kierunki studiów w Państwa Uczelni cieszą się w tym roku akademickim największą popularnością?

Tak, od kilku lat obserwujemy wśród młodzieży pewną tendencję. Młodzi ludzie decydują się na takie studia, po skończeniu których bez problemu odnajdą się na rynku pracy, nie tylko w charakterze pracownika firmy, instytucji, przedsiębiorstwa itp., ale też będą mieli możliwość prowadzenia własnego biznesu. Stąd też duże zainteresowanie wśród kandydatów takimi kierunkami studiów jak: Grafika użytkowa z reklamą, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, a dodatkowo w tym roku odnotowaliśmy również większe niż zwykle zainteresowanie Filologią angielską.

Wiadomo również, że nowy rok akademicki 2022/23 będzie przebiegał w Państwa Uczelni w kontekście wielu ważnych zmian …

Rzeczywiście, nowy rok akademicki to kolejna, istotna karta w jej historii. Najważniejszą zmianą jest nowa nazwa uczelni, która od 1 października br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki brzmi: Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. Ta zmiana jeszcze bardziej ma podkreślić i uwypuklić praktyczny charakter naszych studiów, wielokierunkowość kształcenia oraz zastosowanie innowacyjnych metod nauczania

Jakie warunki musiała spełnić uczelnia, by zostać Akademią?

Nasza Uczelnia spełniła cztery zasadnicze warunki do przekształcenia jej w Akademię, takie jak: odpowiednia liczba studentów studiów stacjonarnych (dziennych), prowadzenie studiów o charakterze medycznym (Pielęgniarstwo), prowadzenie studiów inżynierskich (Logistyka) oraz studiów drugiego stopnia (Administracja, Logistyka). Jednocześnie, jeżeli o studiach magisterskich mowa, otrzymaliśmy zgodę na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich pn. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zgodę na uruchomienie tych studiów otrzymaliśmy pod koniec sierpnia, stąd rekrutacja na ten kierunek będzie mogła przebiegać w pełni dopiero w kolejnym roku akademickim (od czerwca 2023). Co więcej w nowej ofercie studiów pojawi się również kierunek licencjacki pn. Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Jakie działania planują Państwo w nowym roku akademickim już jako Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa?

Już w październiku (12-13.10)  zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pn. Aktywność młodzieży szkolnej i akademickiej w cyberprzestrzeni – wyzwania badawcze i edukacyjne, która zgromadzi prelegentów m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Włoch i Ukrainy. Językiem konferencji będzie język angielski i polski.

Już jako Akademia zapraszamy młodzież naszego regionu na cykliczne imprezy uczelniane, których celem jest zaprezentowanie naszej Uczelni w praktyce, poznanie wykładowców, studentów, ale również możliwość skonfrontowania wiedzy zdobytej w szkole średniej z tą akademicką.  W listopadzie organizujemy Drzwi Otwarte, w kwietniu Dzień Kariery oraz Targi, pracy, praktyk i staży, a w maju Majówkę u Angelusa. To nasze trzy sztandarowe wydarzenia, które corocznie budzą duże zainteresowanie wśród odwiedzających nas uczniów i nauczycieli. Pragnę jednak podkreślić, że jesteśmy Uczelnią otwartą przez cały rok. Zapraszamy młodzież szkół na spotkania tematyczne, organizowane w naszych specjalistycznych pracowniach i laboratoriach, ale również chętnie odwiedzamy szkoły średnie i tam też prowadzimy warsztaty oraz pokazy, zgodnie ze wskazaną przez szkołę tematyką.

Warto również podkreślić, iż nasza Uczelnia od listopada 2021 uczestniczy w projekcie pn. Uczelnia Angelusa Silesiusa jest uczelnią dostępną, otwartą i różnorodną. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, a jego celem jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr oraz poprawa dostępności szkolnictwa wyższego. W ramach projektu prowadzone są m.in. liczne szkolenia dla wykładowców i pracowników administracyjnych, mające na celu przygotowanie ich do pracy i pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które podjęły lub podejmą w przyszłości studia w naszej Akademii.

Wiadomo również, że są Państwo w trakcie realizacji dużej inwestycji budowlanej?

Tak, rzeczywiście od roku realizujemy budowę hali sportowo-dydaktycznej przy ul. Południowej, w której obok zaplecza sportowego znajdą się specjalistyczne sale ćwiczeniowe, a  przede wszystkich nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych.

Rzeczywiście rok akademicki 2022/2023  w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa zapowiada się bardzo intensywnie i prężnie. Pozostaje zatem życzyć Państwu wielu sukcesów dydaktycznych i naukowych.

Dziękuję za rozmowę i życzenia w imieniu całej społeczności akademickiej.

na zdjęciu  dr Justyna Jaskólska
Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

%d bloggers like this: