Jerzy Buzek o likwidacji wałbrzyskich kopalń

Jerzy Buzek, który odwiedził Wałbrzych wiele mówił o konieczności wygaszania przemysłu wydobywczego opartego na węglu. To jednak za jego rządów doszło do błyskawicznej likwidacji wałbrzyskiego zagłębia węglowego, którego skutki odczuwamy do dziś. Zapytaliśmy byłego premiera jak z perspektywy czasu ocenia tamte wydarzenia i czy doświadczenia z tego okresu wpłyną na proces zamykania kopalń na Górnym Śląsku?

Inspirujące podróże

Dzięki wspólnej inicjatywie powiatowych radnych, wójtów gmin powiatu wałbrzyskiego i wsparciu starostwa wałbrzyskiego dzieciaki z naszego regionu będą uczestniczyć w bezpłatnych wycieczkach do Warszawy lub Krakowa. O tym jakie należy spełniać kryteria by pojechać na wycieczkę opowiedział nam pomysłodawca projektu Łukasz Kazek.